Notenda Skilmálar

Vefsíðan ExoSpecial.com er höfundarréttarvarið verk sem tilheyrir ExoSpecial. Ákveðnir eiginleikar síðunnar kunna að vera háðir viðbótarleiðbeiningum, skilmálum eða reglum sem verða settar á síðuna í tengslum við slíka eiginleika.

Þessir notkunarskilmálar lýstu lagalega bindandi skilmálum og skilyrðum sem hafa umsjón með notkun þinni á síðunni. MEÐ AÐ HAFA AÐGANGS Á SÍÐUNA ER ÞÚ FYRIR ÞESSA SKILMÁLA og staðfestir að þú hafir heimild og getu til að ganga inn í þessa skilmála. ÞÚ ÆTTI að vera A.m.k. 18 ÁRA TIL AÐ FÁ AÐGANGA SÍÐUNNI. EF ÞÚ ER ÓSAMMÁLA EINHVERJUM ÞESSA SKILMÁLA, EKKI NOTA SÍÐAN.

Aðgangur að síðunni

Með fyrirvara um þessa skilmála. ExoSpecial veitir þér óframseljanlegt, ekki einkarétt, afturkallanlegt, takmarkað leyfi til að fá aðgang að síðunni eingöngu til eigin persónulegra, óviðskiptalegra nota og bannar stranglega hvers kyns gagnaskrapun.

Ákveðnar takmarkanir. Réttindin sem þér eru samþykkt í þessum skilmálum eru háð eftirfarandi takmörkunum: (a) þú skalt ekki selja, leigja, leigja, flytja, úthluta, dreifa, hýsa eða nýta síðuna á annan hátt í viðskiptalegum tilgangi; (b) þú skalt ekki breyta, búa til afleidd verk, taka í sundur, öfugsamsetning eða bakfæra neinum hluta síðunnar; (c) þú skalt ekki fá aðgang að síðunni til að byggja upp svipaða eða samkeppnishæfa vefsíðu; og (d) nema það sé sérstaklega tekið fram hér, má afrita, afrita, dreifa, endurútgefa, hlaða niður, birta, birta eða senda á hvaða formi sem er eða á nokkurn hátt nema annað sé tekið fram, í framtíðinni útgáfu, uppfærslu eða önnur viðbót við virkni síðunnar skal falla undir þessa skilmála. Allar tilkynningar um höfundarrétt og önnur eignarhald á síðunni verða að vera geymd á öllum afritum hennar.

Fyrirtækið áskilur sér rétt til að breyta, fresta eða hætta síðunni með eða án fyrirvara til þín. Þú samþykktir að fyrirtækið verði ekki ábyrgt gagnvart þér eða þriðja aðila fyrir neinum breytingum, truflunum eða uppsögn á síðunni eða einhverjum hluta.

Enginn stuðningur eða viðhald. Þú samþykkir að fyrirtæki beri enga skyldu til að veita þér neinn stuðning í tengslum við síðuna.

Að undanskildum notendaefni sem þú gætir látið í té ertu meðvitaður um að allur hugverkaréttur, þar á meðal höfundarréttur, einkaleyfi, vörumerki og viðskiptaleyndarmál, á síðunni og innihald hennar eru í eigu fyrirtækisins eða birgja fyrirtækisins. Athugaðu að þessir skilmálar og aðgangur að síðunni veita þér engin réttindi, titil eða áhuga á eða neinum hugverkaréttindum, nema fyrir takmarkaðan aðgangsrétt sem kemur fram í þessum samningi. Fyrirtækið og birgjar þess áskilja sér allan rétt sem ekki er veittur í þessum skilmálum.

Tenglar og auglýsingar þriðja aðila; Aðrir notendur

Tenglar og auglýsingar frá þriðja aðila. Þessi síða gæti innihaldið tengla á vefsíður og þjónustu þriðja aðila og/eða birt auglýsingar fyrir þriðja aðila. Slíkir hlekkir og auglýsingar þriðju aðila eru ekki undir stjórn fyrirtækisins og fyrirtækið ber ekki ábyrgð á neinum hlekkjum og auglýsingum þriðja aðila. Fyrirtækið veitir aðgang að þessum hlekkjum og auglýsingum þriðju aðila eingöngu til þæginda fyrir þig og fer ekki yfir, samþykkir, fylgist með, samþykkir, ábyrgist eða kemur með neinar fullyrðingar varðandi hlekki og auglýsingar þriðju aðila. Þú notar allar hlekki og auglýsingar þriðja aðila á þína eigin ábyrgð og ætti að beita viðeigandi varkárni og geðþótta við að gera það. Þegar þú smellir á einhvern af hlekkjum og auglýsingum þriðja aðila gilda skilmálar og reglur viðkomandi þriðja aðila, þar á meðal persónuverndar- og gagnaöflunarvenjur þriðja aðila.

Aðrir notendur. Hver notandi síðunnar ber einn ábyrgð á hverju og öllu sínu eigin notendaefni. Vegna þess að við stjórnum ekki notendaefni, viðurkennir þú og samþykkir að við berum ekki ábyrgð á neinu notendaefni, hvort sem það er gefið af þér eða öðrum. Þú samþykkir að fyrirtækið beri ekki ábyrgð á tjóni eða tjóni sem hlýst af slíkum samskiptum.

Þú leysir hér með og leysir félagið og yfirmenn okkar, starfsmenn, umboðsmenn, arftaka okkar og framseljendur úr starfi og afsalar þér hér með og afsalar þér hverri fortíð, nútíð og framtíð ágreiningi, kröfu, ágreiningi, kröfu, rétti, skyldu, ábyrgð, aðgerð og málsástæður hvers kyns og eðlis, sem hafa orðið til eða myndast beint eða óbeint af, eða sem tengjast beint eða óbeint, síðuna. Ef þú ert heimilisfastur í Kaliforníu afsalar þú þér hér með kafla 1542 um borgaralög í Kaliforníu í tengslum við ofangreint, sem segir: „almenn losun nær ekki til krafna sem kröfuhafi veit ekki eða grunar að séu í hag hans eða hennar á tímasetningu lausnar, sem ef hann þekkir það hlýtur að hafa haft veruleg áhrif á uppgjör hans við skuldara.“

Vafrakökur og vefvitar. Eins og hver önnur vefsíða notar ExoSpecial „smákökur“. Þessar vafrakökur eru notaðar til að geyma upplýsingar, þar á meðal óskir gesta og síðurnar á vefsíðunni sem gesturinn fór á eða heimsótti. Upplýsingarnar eru notaðar til að hámarka upplifun notenda með því að sérsníða innihald vefsíðu okkar út frá vafragerð gesta og/eða öðrum upplýsingum.

Fyrirvarar

Þessi síða er veitt á „eins og hún er“ og „eins og hún er í boði“ og fyrirtæki og birgjar okkar afsala sér berum orðum hvers kyns ábyrgðum og skilyrðum af hvaða tagi sem er, hvort sem það er beitt, óbeint eða lögbundið, þar með talið allar ábyrgðir eða skilyrði um söluhæfni. , hæfni í ákveðnum tilgangi, titil, rólegri ánægju, nákvæmni eða ekki brot. Við og birgjar okkar ábyrgjumst ekki að vefsíðan uppfylli kröfur þínar, verði aðgengileg án truflana, tímanlega, öruggra eða villulausra, eða að hún sé nákvæm, áreiðanleg, laus við vírusa eða annan skaðlegan kóða, heill, löglegur. , eða öruggt. Ef gildandi lög krefjast einhverrar ábyrgðar með tilliti til síðunnar, eru allar slíkar ábyrgðir takmarkaðar í níutíu (90) daga frá fyrsta notkunardegi.

Sum lögsagnarumdæmi leyfa ekki útilokun á óbeinum ábyrgðum, þannig að ofangreind útilokun gæti ekki átt við um þig. Sum lögsagnarumdæmi leyfa ekki takmarkanir á því hversu lengi óbein ábyrgð varir, þannig að ofangreind takmörkun gæti ekki átt við um þig.

Takmörkun á ábyrgð

Að því marki sem lög leyfa, skal fyrirtæki eða birgjar okkar í engu tilviki vera ábyrgt gagnvart þér eða þriðja aðila vegna tapaðs hagnaðar, glataðra gagna, kostnaðar við innkaup á staðgönguvörum eða óbeins, afleiddra, tilfallandi, tilfallandi, sérstakar eða refsiverðar skaðabætur sem stafa af eða tengjast þessum skilmálum eða notkun þinni á, eða vanhæfni til að nota síðuna, jafnvel þótt fyrirtæki hafi verið tilkynnt um möguleikann á slíku tjóni. Aðgangur að og notkun síðunnar er á eigin geðþótta og áhættu og þú verður ein ábyrgur fyrir hvers kyns skemmdum á tækinu þínu eða tölvukerfi, eða tapi á gögnum sem stafar af því.

Að því marki sem lög leyfa, þrátt fyrir annað sem kemur fram hér, mun ábyrgð okkar gagnvart þér á tjóni sem stafar af eða tengist þessum samningi ávallt vera takmörkuð við fimmtíu Bandaríkjadali að hámarki (50 USD). Tilvist fleiri en einnar kröfu mun ekki stækka þessi mörk. Þú samþykkir að birgjar okkar beri enga ábyrgð af neinu tagi sem stafar af eða tengist þessum samningi.

Sum lögsagnarumdæmi leyfa ekki takmörkun eða útilokun ábyrgðar vegna tilfallandi eða afleiddra tjóns, þannig að ofangreind takmörkun eða útilokun gæti ekki átt við um þig.

Tímabil og uppsögn. Með fyrirvara um þennan kafla munu þessir skilmálar haldast í fullu gildi á meðan þú notar síðuna. Við getum stöðvað eða sagt upp rétti þínum til að nota síðuna hvenær sem er af hvaða ástæðu sem er, að eigin vali, þar með talið vegna hvers kyns notkunar á síðunni sem brýtur í bága við þessa skilmála. Við uppsögn á réttindum þínum samkvæmt þessum skilmálum mun reikningnum þínum og réttinum til að fá aðgang að og nota síðuna hætta þegar í stað. Þú skilur að hvers kyns lokun á reikningnum þínum getur falið í sér eyðingu notendaefnis sem tengist reikningnum þínum úr lifandi gagnagrunnum okkar. Fyrirtækið mun ekki bera neina ábyrgð gagnvart þér vegna uppsagnar á réttindum þínum samkvæmt þessum skilmálum.

Höfundarréttur

Fyrirtækið virðir hugverkarétt annarra og biður notendur síðunnar okkar að gera slíkt hið sama. Í tengslum við síðuna okkar höfum við samþykkt og innleitt stefnu sem virðir lög um höfundarrétt sem kveður á um að fjarlægja hvers kyns brotlegt efni og loka notendum á vefsíðunni okkar sem eru ítrekað að brjóta hugverkaréttindi, þar með talið höfundarrétt. Ef þú telur að einn af notendum okkar brjóti ólöglega gegn höfundarrétti á verki með notkun síðunnar okkar og vilt láta fjarlægja meint brotið efni, eftirfarandi upplýsingar í formi skriflegrar tilkynningar (skv. til 17 USC § 512(c)) verður að gefa upp:

  • líkamlega eða rafræna undirskrift þína;
  • auðkenning á höfundarréttarvörðu verki sem þú heldur fram að hafi verið brotið á;
  • auðkenning efnis á þjónustu okkar sem þú heldur því fram að brjóti í bága við og sem þú biður okkur um að fjarlægja;
  • nægar upplýsingar til að gera okkur kleift að finna slíkt efni;
  • heimilisfangið þitt, símanúmer og netfang;
  • yfirlýsing um að þú trúir því í góðri trú að notkun á hinu gagnrýna efni sé ekki leyfð; og
  • yfirlýsing um að upplýsingarnar í tilkynningunni séu réttar, og með refsingu fyrir meinsæri, að þú sért annaðhvort eigandi höfundarréttar sem sagt hefur verið brotinn á eða að þú hafir heimild til að koma fram fyrir hönd eiganda höfundarréttar.

Vinsamlega athugaðu að samkvæmt 17 USC § 512(f), gerir allar rangfærslur á efnislegum staðreyndum í skriflegri tilkynningu sjálfkrafa ábyrgð á tjóni, kostnaði og lögmannsþóknun sem okkur verður fyrir í tengslum við skriflega tilkynningu og ásakanir um höfundarréttarbrot.

almennt

Þessir skilmálar geta verið endurskoðaðir af og til og ef við gerum verulegar breytingar gætum við látið þig vita með því að senda þér tölvupóst á síðasta netfangið sem þú gafst okkur upp og/eða með því að birta tilkynningu um breytingarnar á áberandi hátt á okkar Síða. Þú berð ábyrgð á að gefa okkur upp nýjasta netfangið þitt. Ef síðasta netfangið sem þú hefur gefið okkur upp er ekki gilt mun sending okkar á tölvupóstinum sem inniheldur slíka tilkynningu engu að síður vera virka tilkynning um þær breytingar sem lýst er í tilkynningunni. Allar breytingar á þessum skilmálum munu taka gildi í fyrsta lagi þrjátíu (30) almanaksdaga eftir að við sendum tölvupósttilkynningu til þín eða þrjátíu (30) almanaksdaga eftir að við birtum tilkynningu um breytingarnar á síðunni okkar. Þessar breytingar munu taka strax gildi fyrir nýja notendur síðunnar okkar. Áframhaldandi notkun á síðunni okkar eftir tilkynningu um slíkar breytingar mun gefa til kynna að þú viðurkennir slíkar breytingar og samþykkir að vera bundinn af skilmálum og skilyrðum slíkra breytinga.

Ágreiningur um deilumál

Vinsamlegast lestu þennan gerðardómssamning vandlega. Það er hluti af samningi þínum við fyrirtækið og hefur áhrif á réttindi þín. Það inniheldur verklagsreglur um skyldubundinn bindandi gerðardóm og undanþágu fyrir flokksaðgerðir.

Gildandi gerðardómssamningur. Allar kröfur og ágreiningsmál í tengslum við skilmálana eða notkun hvers kyns vöru eða þjónustu sem fyrirtækið veitir, sem ekki er hægt að leysa með óformlegum hætti eða fyrir smámáladómstólum, skal leyst með bindandi gerðardómi á einstaklingsgrundvelli samkvæmt skilmálum þessa gerðardómssamnings. Ef ekki er samið um annað skal allt gerðardómsmál fara fram á ensku. Þessi gerðardómssamningur á við um þig og fyrirtækið, og um öll dótturfélög, hlutdeildarfélög, umboðsmenn, starfsmenn, forvera í hagsmunamálum, arftaka og framsal, svo og alla viðurkennda eða óviðkomandi notendur eða rétthafa þjónustu eða vöru sem veitt er samkvæmt skilmálum.

Tilkynningarskylda og óformleg úrlausn ágreiningsmála. Áður en annar hvor aðili getur leitað gerðardóms verður aðili fyrst að senda hinum aðilanum skriflega tilkynningu um ágreining þar sem lýst er eðli og grundvelli kröfunnar eða ágreiningsins og umbeðnum úrlausn. Tilkynningu til félagsins skal senda á legal@exospecial.com. Eftir að tilkynningin hefur borist gætir þú og fyrirtækið reynt að leysa kröfuna eða deiluna óformlega. Ef þú og fyrirtækið leysir ekki úr kröfunni eða deilunni innan þrjátíu (30) daga eftir að tilkynningin berst, getur hvor aðili hafið gerðardómsmál. Fjárhæð hvers kyns sáttatilboðs sem einhver aðili hefur lagt fram má ekki birta gerðardómsmanni fyrr en eftir að gerðarmaður hefur ákveðið upphæð úrskurðarins sem annar hvor aðili á rétt á.

Gerðardómsreglur. Gerðardómur skal hefjast í gegnum American Arbitration Association, rótgróinn annan aðila til úrlausnar deilumála sem býður upp á gerðardóm eins og sett er fram í þessum hluta. Ef AAA er ekki tiltækt til gerðardóms, skulu aðilar samþykkja að velja annan ADR veitanda. Reglur ADR veitanda skulu gilda um alla þætti gerðardómsins nema að því marki sem slíkar reglur stangast á við skilmálana. AAA gerðardómsreglur neytenda sem gilda um gerðardóminn eru fáanlegar á netinu á ADR.org eða með því að hringja í AAA í síma 1-800-778-7879. Gerðardómurinn skal fara fram af einum hlutlausum gerðardómara. Allar kröfur eða ágreiningsmál þar sem heildarupphæð verðlaunanna sem óskað er eftir er lægri en tíu þúsund Bandaríkjadalir (US $10,000.00) má leysa með bindandi gerðardómi sem ekki er útlitsbundinn, að vali þess aðila sem leitar lausnar. Fyrir kröfur eða deilur þar sem heildarupphæð verðlaunanna sem óskað er eftir er tíu þúsund Bandaríkjadalir (US $10,000.00) eða meira, mun rétturinn til málflutnings ákvarðast af gerðardómsreglunum. Sérhver skýrslugjöf verður haldin á stað innan 100 mílna frá búsetu þinni, nema þú sért búsettur utan Bandaríkjanna, og nema aðilar komi sér saman um annað. Ef þú ert búsettur utan Bandaríkjanna skal gerðarmaðurinn gefa aðilum hæfilegan fyrirvara um dagsetningu, tíma og stað hvers kyns munnlegra yfirheyrslu. Sérhver dómur um úrskurðinn sem gerðarmaðurinn kveður upp má fella fyrir hvaða dómstól sem er þar til bærs lögsagnarumdæmis. Ef gerðarmaður veitir þér verðlaun sem er hærra en síðasta sáttatilboð sem félagið gerði þér áður en gerðardómur hófst, mun félagið greiða þér það hærra af verðlaununum eða $2,500.00. Hver aðili skal bera sinn kostnað og útgreiðslur vegna gerðardómsins og greiða jafnan hlut í þóknunum og kostnaði ADR-veitanda.

Viðbótarreglur fyrir gerðardóm sem byggir á ekki framkomu. Ef kosið er um gerðardóm sem byggist á ekki framkomu skal gerðardómurinn fara fram í síma, á netinu og/eða eingöngu byggður á skriflegum gögnum; aðili sem hefur frumkvæði að gerðardómi skal velja þann sérstaka hátt. Gerðardómurinn skal ekki fela í sér persónulega framkomu aðila eða vitna nema aðilar komi sér saman um annað.

Tímamörk. Ef þú eða fyrirtækið stundar gerðardóm verður að hefja og/eða krefjast gerðardóms innan fyrningarreglna og innan hvers kyns frests sem settur er samkvæmt AAA reglum fyrir viðkomandi kröfu.

Umboðsmaður gerðardóms. Ef gerðardómur er hafinn mun gerðarmaðurinn ákveða réttindi og skyldur þín og félagsins og ágreiningurinn verður ekki sameinaður öðrum málum eða sameinað öðrum málum eða aðilum. Gerðardómari skal hafa heimild til að fallast á tillögu sem fellur niður allar kröfur eða hluta þeirra. Gerðardómari skal hafa heimild til að dæma skaðabætur og veita hvers kyns ófjárhagsleg úrræði eða lausn sem einstaklingur stendur til boða samkvæmt gildandi lögum, AAA reglum og skilmálum. Gerðardómari skal gefa út skriflega úrskurð og yfirlýsingu um ákvörðun sem lýsir mikilvægum niðurstöðum og niðurstöðum sem úrskurðurinn er byggður á. Gerðarmaður hefur sömu heimild til að dæma greiðsluaðlögun á einstaklingsgrundvelli og dómari í dómstólum hefði. Úrskurður gerðarmanns er endanlegur og bindandi fyrir þig og fyrirtækið.

Frávísun dómsmeðferðar. AÐILAR AFSAFA HÉR MEÐ STJÓRNARFRÆÐUM OG LÖGVARÐUM RÉTTindum SÍNUM TIL AÐ LEIÐA DÓM OG FYRIR DÓMA FYRIR DÓMA EÐA DÓMA, en kjósa þess í stað að allar kröfur og ágreiningsmál skuli leyst með gerðardómi samkvæmt þessum gerðardómssamningi. Gerðardómsmeðferð er venjulega takmarkaðri, skilvirkari og ódýrari en reglur sem gilda fyrir dómstólum og eru háðar mjög takmarkaðri endurskoðun dómstóla. Ef einhver málaferli ætti að rísa á milli þín og fyrirtækisins í ríki eða sambandsdómstóli í málaferlum um að víkja eða framfylgja úrskurði gerðardóms eða á annan hátt, AFFARIÐ ÞÚ OG FYRIRTÆKIÐ ÖLLUM RÉTTINDI TIL DÓMARÉTTA, í staðinn kjósir að ágreiningurinn verði leystur. af dómara.

Afsal flokksaðgerða eða samstæðuaðgerða. Allar kröfur og deilur innan gildissviðs þessa gerðardómssamnings verða að vera gerðar gerðardómar eða málaferli á einstaklingsgrundvelli en ekki á flokksgrundvelli, og kröfur fleiri en eins viðskiptavinar eða notanda geta ekki verið gerðar gerðar eða höfðað sameiginlega eða sameina kröfur annarra viðskiptavina. eða notandi.

Trúnaður. Öll atriði gerðardómsmeðferðarinnar skulu vera algjört trúnaðarmál. Aðilar eru sammála um að gæta trúnaðar nema lög krefjist annars. Þessi málsgrein skal ekki koma í veg fyrir að aðili leggi fyrir dómstóla allar nauðsynlegar upplýsingar til að framfylgja samningi þessum, til að framfylgja úrskurði gerðardóms eða til að leita lögbanns eða sanngjarnrar úrlausnar.

Aðskilnaður. Ef einhver hluti eða hlutar þessa gerðardómssamnings finnst samkvæmt lögum vera ógildur eða óframfylgjanlegur af dómstóli þar til bærs lögsagnarumdæmis, þá skulu slíkir tilteknir hlutar eða hlutar ekki hafa gildi og skal slíta og það sem eftir er af samningnum halda áfram af fullum krafti.

Réttur til að afsala sér. Einhver eða öll réttindi og takmarkanir sem settar eru fram í þessum gerðardómssamningi getur fallið frá þeim aðili sem krafan er gerð á hendur. Slíkt afsal skal ekki falla frá eða hafa áhrif á neinn annan hluta þessa gerðardómssamnings.

Lifun samkomulags. Þessi gerðardómssamningur mun lifa eftir lok sambands þíns við fyrirtækið.

Dómstóll um smákröfur. Engu að síður getur ofangreint annað hvort þú eða fyrirtækið höfðað einstaklingsmál fyrir dómstólum um smámál.

Neyðaraðstoð. Allavega framangreint getur hvor aðili leitað eftir sanngirni í neyðartilvikum fyrir ríkis- eða sambandsdómstóli til að viðhalda óbreyttu ástandi þar til gerðardómur er beðið. Beiðni um bráðabirgðaráðstafanir telst ekki vera afsal á öðrum réttindum eða skyldum samkvæmt þessum gerðardómssamningi.

Kröfur eru ekki háðar gerðardómi. Þrátt fyrir framangreint skulu fullyrðingar um ærumeiðingar, brot á lögum um tölvusvik og misnotkun, og brot eða misnotkun á einkaleyfi, höfundarrétti, vörumerki eða viðskiptaleyndarmálum hins aðilans ekki falla undir þennan gerðardómssamning. Í öllum kringumstæðum þar sem ofangreindur gerðardómssamningur heimilar aðilum að höfða mál fyrir dómstólum, samþykkja aðilar hér með að lúta persónulegri lögsögu dómstóla sem staðsettir eru í Louisiana-ríki, í slíkum tilgangi.

Þessi síða gæti verið háð bandarískum útflutningseftirlitslögum og gæti verið háð útflutnings- eða innflutningsreglum í öðrum löndum. Þú samþykkir að flytja ekki út, endurútflytja eða flytja, beint eða óbeint, nein bandarísk tæknigögn sem aflað er frá fyrirtækinu, eða vörur sem nýta slík gögn, í bága við útflutningslög eða reglugerðir Bandaríkjanna.

Ef þú ert íbúi í Kaliforníu geturðu tilkynnt kvartanir til kvörtunaraðstoðardeildar neytendavörudeildar Kaliforníudeildar neytendamála með því að hafa skriflega samband við þá í 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Fjarskipti. Samskiptin milli þín og fyrirtækisins nota rafrænar leiðir, hvort sem þú notar síðuna eða sendir okkur tölvupóst eða hvort fyrirtækið birtir tilkynningar á síðuna eða hefur samskipti við þig með tölvupósti. Í samningslegum tilgangi, (a) samþykkir þú að fá samskipti frá fyrirtækinu á rafrænu formi; og (b) samþykkja að allir skilmálar og skilyrði, samningar, tilkynningar, birtingar og önnur samskipti sem fyrirtækið veitir þér rafrænt uppfylli allar lagalegar skyldur sem slík samskipti myndu fullnægja ef þau væru í prentuðu afriti.

Heilir skilmálar. Þessir skilmálar mynda allan samninginn milli þín og okkar varðandi notkun á síðunni. Misbrestur okkar á að nýta eða framfylgja rétti eða ákvæðum þessara skilmála mun ekki virka sem afsal á slíkum rétti eða ákvæðum. Hlutatitlarnir í þessum skilmálum eru eingöngu til þæginda og hafa engin lagaleg eða samningsbundin áhrif. Orðið "þar á meðal" þýðir "þar á meðal án takmarkana". Ef eitthvert ákvæði þessara skilmála er talið ógilt eða óframkvæmanlegt, verða önnur ákvæði þessara skilmála óskert og ógilda eða óframfylgjanlega ákvæðið verður talið breytt þannig að það sé gilt og framfylgjanlegt að því marki sem lög leyfa. Samband þitt við fyrirtækið er óháðs verktaka og hvorugur aðili er umboðsmaður eða samstarfsaðili hins. Þessa skilmála, og réttindi þín og skyldur hér, má ekki framselja, undirverktaka, framselja eða á annan hátt framselja af þér án skriflegs samþykkis fyrirtækisins, og hvers kyns tilraun til framsals, undirverktaka, framsal eða framsal sem brýtur í bága við framangreint verður að engu og ógilt. Fyrirtækið getur frjálslega framselt þessa skilmála. Skilmálar og skilmálar sem settir eru fram í þessum skilmálum skulu vera bindandi fyrir framsalshafa.

Upplýsingar um vörumerki. Öll vörumerki, lógó og þjónustumerki sem birtast á síðunni eru eign okkar eða eign annarra þriðju aðila. Þér er óheimilt að nota þessi merki án fyrirfram skriflegs samþykkis okkar eða samþykkis slíks þriðja aðila sem kann að eiga merkin.

Hafðu Upplýsingar

Fyrir allar spurningar varðandi þessa stefnu, vinsamlegast hafðu samband við legal@exospecial.com hvenær sem er.